Markweg 10, 6883 JM Velp
+31 6 46074868

Historie EVMC

Historie EVMC

 

Het ontstaan van de Eerste Velpse Modelbouw Club

De Eerste Velpese Modelbouw Club (EVMC) is omstreeks 1973 ontstaan met de oprichting van een modelbouwclub in het buurthuis “de Boerderij” in Velp-Zuid. In eerste instantie waren de leden van de club voornamelijk bezig met modelvliegtuigen onder begeleiding van een kundig mentor: de heer Teunissen van vliegclub Apeldoorn. De club was in die jaren ook aangesloten bij de Federatie van Nederlandse Luchtvaartclubs (FLN). Deze federatie organiseerde jaarlijks een vliegtuigkamp. Vliegen vindt volgens jarenlange traditie op het Rozendaalse veld plaats met modellen zonder brandstofmotor. Voor brandstofvliegtuigen was ook toen de club aangewezen op velden van de Apeldoornse en Zutphense clubs in augustus 1979 op de heide in Apeldoorn.

Eind 70’er jaren kwamen ook de modelauto’s erbij. Het werd de leden door klachten over geluidsoverlast steeds moeilijker gemaakt om op de heide bij de brandtoren te mogen vliegen met modelbouw motorvliegtuigen. In die jaren werd ook met modelbouwboten gevaren. De vijvers nabij het circuit Velperbroek en het Apeldoorns kanaal in Apeldoorn was een vertrouwd terrein voor de leden van de club. Vanuit het buurthuis werd vervolgens aangedrongen dat de modelbouwclub maar eens zelfstandig moest worden. Er werd een eigen locatie gevonden in het verenigingsgebouw aan de Kerkallee 78 in Velp. Dit was een oud schoolgebouw dat verhuurd werd aan diverse verengingen. Elke vrijdagavond was er (toen al!!) een clubavond. Als een van de activiteiten van het buurthuis De Brug aan de Willemstraat 11a te Velp kwam in 1978 de modelbouw in Velp van de grond. Op een gegeven moment was er zoveel belangstelling dat besloten werd een vereniging op te richten. In januari 1980 werd de EVMC per notariële akte opgericht. Per 4 januari 1980 is de oprichtingsakte van de Eerste Velpse Modelbouw Club officieel bij notaris Withaar te Velp ondertekend. De initiatiefnemer en oprichter van de club, de heer Henny van Woerkom was echter op dat moment nog geen 21 jaar en mocht om die reden niet tekenen. Door aansluiting met de FNL, de Federatie van Nedelandse Luchtvaartclubs in Gelderland kunnen leden nu deelnemen aan regionale wedstrijden. Via de gemeente heeft de EVMC tijdelijk huisvesting gekregen in het voormalig onderkomen van de gemeentelijke sociale dienst aan de Kastanjelaan 13 te Velp.

Citaat uit krantenartikel in 1980: “Dit is het embleem van de zojuist in Velp opgerichte EVMC, de Eerste Velpse Modelbouw Club”. Doel van het gezelschap is het doen bevorderen van de modelbouwsport voor Velp en omgeving.De club telt momenteel 30 leden en aspirant leden. Men heeft grote plannen. Er zullen vele tentoonstellingen, demonstraties en wedstrijden worden gehouden. En uiteraard zijn er instructie- en bouwbijeenkomsten…”

Het varen met modelboten door leden van de EVMC gebeurde in 1980 in de regel op de vijver van het Crest hotel aan het Velperbroek circuit of op de plas van Immerloo. Met speedboten werd er op het Apeldoorns-Dierens kanaal gevaren. Op 22 september 1980 was er een wedstrijd in de buurt van Apeldoorn. Op het Makro terrein in Duiven vast terrein werden demonstarties gegeven met modelauto’s. In oktober 1980 werd een demonstratie verzorgd bij de collega club in Wehl. Tijdens Koninginnedag in 1980 werd door de EVMC de gelegenheid aangegrepen om op de Beemd in Velp demonstraties te verzorgen. Op 17 augustus 1980 waren er demonstraties in ’s Heerenberg bij de Bergsche Modelbouw Club. Het rijden met modelauto’s nam een grote vlucht. Er was een grote club met zeer enthousiaste leden actief. Er werd met regelmaat gereden op de parkeerplaats bij de “Makro” een groothandel in Duiven, elk weekend werd daar een circuit uitgezet met rode houten balken en als verhoogde rijders stelling werd een aantal pallets gebruikt.

Op zondag 8 juni 1980 zijn er op het Makro terrein de eerste open club wedstrijden gehouden om de Makro cup. De wijze waarop de rondetijden werden geregistreerd hebben ook een belangrijke ontwikkeling doorgemaakt. In eerste instantie werd met de hand door een achttal personen vanuit een verlengd Citroën bus de tijd geregistreerd. De aanvang van de heats en de pauze (5 minuten – 2 minuten) is een tijd lang geheel geautomatiseerd via een gemodificeerd verkeerslicht met een geluidssignaal aangegeven. In de omgebouwde vrachtwagen is op deze foto’s hier nog iets van te zien. Een van de favorieten van de club was Rob Bloemink, hij presteerde het om heel vaak te winnen, tot ‘ongenoegen’ van menig clublid. In 1981 werd nog steeds gebruik gemaakt van de Citroen bus. Op het dak werd steeds tijdelijk een enorm reclamebord gemonteerd want sponsoring was een belangrijk onderdeel van de overlevingsstrategie van een club.

In de winterperiode werd elke zondagmiddag in sporthal “de Dumpel” of de sporthal aan de Eiberstraat in Velp een circuit uitgezet van circa 100 meter. Hier werden indoor clubwedstrijden georganiseerd. Ten behoeve van de clubkas werden in die jaren stickers gemaakt die voor een bedrag van 1 gulden werden verkocht. Op het terrein bij de Makro werden ook regelmatig wedstrijden gehouden. Op deze foto’s zijn de rode houten balken waarmee het circuit op de parkeerplaats werd uitgezet goed zichtbaar.

In 1984 is het huidig circuit op “De Beemd” gebouwd. In het bestemmingsplan had het betreffend terrein de functie “sport en recreatie” gekregen.  De toenmalig voorzitter van de EVMC reageerde heel alert en diende een plan in voor de bouw van een circuit. De bijgaande subsidieaanvraag is niet gehonoreerd maar het circuit mocht er komen. De club had omstreeks die tijd circa 50 leden. Op zondag 2 september 1984 heeft toenmalig burgemeester mr. H.V. van Walsum het nieuw aangelegde permanente modelrace-auto circuit op De Beemd officieel geopend. Na een korte openingsspeech waarin hij het enthousiasme en de grote werklust van de leden van de EVMC prees, stuurde hij met grote vaardigheid een fraaie electrocar door de finish die was versperd met een groot papier met het opschrift ‘Velper Beemd Circuit Geopend’. In zijn toespraak memoreerde de burgemeester de geschiedenis van de club. Begonnen op de boerderij, daarna op de Kasteelselaan, de Kerkallee en de oefeningen op het Makro parkeer terrein. Kortom van hot naar her verhuizend. Er waren zo’n 600 toeschouwers op het feestelijk gebeuren afgekomen. Burgemeester Van Walsum kon beter met de radiografische apparatuur overweg dan hij gedacht had. Vlekkeloos opende hij met een modelauto het nieuwe “Velperbeemd circuit” op De Beemd in Velp. Een gedenkwaardig moment! Die dag vond onder de vrolijke klanken van de drum- en showfanfare “mr. v.d. Zandt” uit Velp de opening plaats van het “Velperbeemd circuit”. Op de foto’s is het clubgebouw nog te zien, het voormalig postkantoor uit Westervoort. Daarna moest er natuurlijk moest er ook gereden worden. Het was een fantastische dag.

Vervolgens is het bestaande terrein op de Beemd langzaam uitgebouwd. Er werd een kantine geplaatst en er werden meer en meer modelauto wedstrijden georganiseerd. De sectie modelvliegtuigen en modelboten is toen langzaam verdwenen. De eerste jaren op de Beemd werd er vanaf de dijk nog wel over de uiterwaarden gevlogen maar de aandacht ging meer en meer over naar de modelautosport.

In januari 1986 vond een uniek evenement in Nederland plaats, de Eerste indoorrace voor off-road modelauto’s. Op een volwaardige minicrossbaan onder een dikke blauwe rookpluim scheurden 86 deelnemers uit België, Frankrijk en Duitsland en Nederland om de tien hoofdprijzen van de eerste indoor race voor modelauto’s. De Rijnhal was daarvoor een uitgelezen plaats want de dagen ervoor waren de motorcrossers er tekeer gegaan. Het zand lag er nog de zaak moest alleen worden heringericht. De EVMC was op het idee gekomen en schoot met die suggestie midden in de roos. Pakweg 1000 bezoekers zijn die zondag langsgekomen. Dit was een groot succes!

Ten aanzien van de wedstrijden was het hoogtepunt tot op heden de organisatie van de Europese Kampioenschappen off-road in de schaal 1:8. Deze wedstrijden vonden plaats op 18-19 juli 1987. Er waren in dat weekend 120 mensen uit 12 landen aanwezig. Op vrijdag ochtend heeft de toenmalige burgemeester van de gemeente Rheden al deze deelnemers toegesproken in alle talen. Het was fantastisch, er zijn veel (internationale) complimenten binnen gekomen over de organisatie. Een aandenken hieraan is op de foto’s afgebeeld.

Het nieuwe Clubgebouw

Op 28 mei 1999 bereikte het bestuur de tip dat Vitesse mogelijk een nieuw clubgebouw voor ons in de aanbieding had. Dit was niet zo maar een gebouw, maar de voormalige VIP lounge van de sponsoren van Vitesse op het stadion Monnikenhuizen. Een gebouw van 55 meter lang, 6 meter breed en twee etages hoog! Op 1 juni 1999 is na overleg met Vitesse bij de gemeente Rheden afgetast of men bereid was mee te werken met deze voor de EVMC unieke kans om een belangrijk deel van de units afkomstig uit Arnhem te herplaatsen op het terrein van de EVMC. Met de toezegging van medewerking in de diverse te doorlopen procedures door de gemeente, is op 3 juni alvast een bouwaanvraag voorbereid. Op vrijdagochtend 4 juni kwam het bericht van Vitesse en stonden alle lichten op groen.

Het was echter nogal een verplichting die werd aangegaan, want de belangrijkste door Vitesse gestelde voorwaarde was dat het complete gebouw op maandag 14 juni 1999 (!!) zou zijn verwijderd. Een projectontwikkelaar stond namelijk al te popelen om een aanvang te maken met de bouw van circa 200 woningen.

Vanaf dat moment was het door het bestuur van de EVMC organiseren en in belangrijke mate improviseren. Er waren veel praktische problemen die direct opgelost moesten worden. Juist door de enorme tijdsdruk was er soms ook weinig keus. Een gebouw bestaande uit 38 prefab units moest gedemonteerd worden, liefst zonder al teveel beschadiging aan het interieur. Een van de pijnlijke beslissingen hierbij was bijvoorbeeld het laten doorhakken van de fraaie wandtegels in de bestaande toileteenheid. De scheiding tussen twee units liep namelijk dwars door het toilet. Er waren veel, héél veel mensen nodig. Op ons terrein op de Beemd stond nog een volledige rijders stelling en pitsstraat die wél eerst verwijderd moest worden! Deze bestaande bouwwerken moesten na het weekend weg zijn. Want inmiddels was ook al een aannemer bereid gevonden om maandag ochtend met de bouw van de nieuwe fundering te beginnen. ​Met vereende krachten werd op zaterdag 5 juni op locatie “De Beemd” de rijders stelling en de pitsstraat ontmanteld. De aanwezige kraan kwam op bepaalde momenten ook bij het ontmantelen van de rijders stelling goed van pas en hier kon worden begonnen met het grondwerk. Op maandag 6 juni kon de aannemer van start op De Beemd met het storten van de nieuwe fundering. Hierna kon het verplaatsen van de voormalige VIP lounge in gang worden gezet naar De Beemd.