Markweg 10, 6883 JM Velp
+31 6 51 018 103

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement

 

 1. Algemeen:
  1. Alle clubleden zijn verplicht om het clubpasje zichtbaar te dragen, indien zij zich op het terrein van de EVMC bevinden.
  2. Gastrijders en bezoekers van rijders horen zich te allen tijde te melden in de kantine.
  3. Van alle clubleden wordt verwacht dat zij elkaar, ongeacht de klasse waarin zij rijden, helpen om de onderlinge verstandhouding te bevorderen.
  4. Elke rijder is verplicht zijn werkplek bij vertrek schoon achter te laten.
  5. Gast-rijden mag 3 keer á 15,00 daarna heeft hij/zij de keuze om een strippenkaart voor 5 keer rijden á 80,00 (1 jaar geldig) aan te schaffen of om lid te worden.
  6. Tijdens de wedstrijd weekenden is het niet toegestaan om gast te rijden (zie agenda op de website).
  7. huisdieren zijn alleen toegestaan op het terras of op de parkeerplaats/campingplaats.
  8. als rijder/bestuurder van een auto of pocketbike is het ten strengste verboden om verdovende middelen te gebruiken (drugs, alcohol).
 1. Veiligheid en milieu:
  1. Om de veiligheid van iedereen te kunnen waarborgen is parkeren uitsluitend toegestaan op de daarvoor bestemde plaatsen. De doorgang achter de kantine dient ter alle tijden vrij te zijn voor eventuele hulpdiensten. Op werkdagen is het de bedoeling de auto op het gras te parkeren.
  2. Het is niet toegestaan voor kinderen onder de 16 jaar, welke geen rijder zijn van een RC- auto of pocketbike , om zich te bevinden in de pitstraat of baan.
  3. Alle brandstofblikken voor 1:10 en 1:8 klasse dienen duidelijk te zijn voorzien van naam en eigenaar.
  4. Voor de brandstofauto’s en de pocketbike’s is een milieumat verplicht.
  5. Het is niet toegestaan om accu’s en batterijen in de afvalbakken te deponeren en lege brandstofblikken mogen niet worden achtergelaten op het terrein van de EVMC
  6. Het is verplicht om een Lipo accu te laden in een Lipozak.

Wanneer de kantine open is, is het wenselijk dat er gebruik gemaakt wordt van deze dienst. ( de opbrengst komt ten goede van de EVMC ).

In alle gevallen waarin de wet, de statuten en dit huishoudelijk regelement niet voorziet,en in alle geschillen over de uitleg van dit reglement, beslist de voorzitter/bestuur.