Huishoudelijk reglement

 1. Algemeen:
  • Alle clubleden zijn verplicht om het clubpasje zichtbaar te dragen indien zij zich in de sleutelruimte bevinden.
  • Gastrijders en bezoekers van rijders horen zich te allen tijde te melden in de kantine.
  • Van alle clubleden wordt verwacht dat zij elkaar, ongeacht de klasse waarin zij rijden, helpen om de onderlinge verstandhouding te bevorderen.
  • Elke rijder is verplicht zijn werkplek bij vertrek schoon achter te laten.
  • Gastrijden mag 3 keer á € 10,00 daarna heeft  hij/zij de keuze om een strippenkaart voor 5 keer rijden á € 65,00 aan te schaffen of om lid te worden.
  • Tijdens de wedstrijd weekenden is het niet toegestaan om gast te rijden (zie agenda op de website).
  • Het is verboden voor huisdieren in de kantine.
 1. Veiligheid en milieu:
  • Om de veiligheid van iedereen te kunnen waarborgen is parkeren uitsluitend toegestaan op de daarvoor bestemde plaatsen.
  • De doorgang achter de kantine dient te allen tijde vrij te zijn voor eventuele hulpdiensten.
  • Op werkdagen is het de bedoeling de auto op het gras te parkeren.
  • Het is niet toegestaan voor kinderen onder de 16 jaar, welke geen rijder zijn van een pocketbike of RC-auto, om zich te bevinden in de sleutelruimte of pitstraat.
  • Alle brandstofblikken voor de 1:10 en 1:8 klasse dienen duidelijk te zijn voorzien van de naam van de eigenaar.
  • Voor de brandstofauto’s en de pocketbike’s is een milieumat verplicht.
  • Het is niet toegestaan om accu’s en batterijen in de afvalbakken te deponeren en lege brandstofblikken mogen niet worden achtergelaten in de sleutelruimte.
  • Het is verplicht om een Lipo accu te laden in een Lipozak.

Wanneer de kantine open is, is het wenselijk dat er gebruik gemaakt wordt van deze dienst (de opbrengst komt ten goede van de club).

In alle gevallen waarin de wet, de statuten en dit huishoudelijk reglement niet voorziet, en in alle geschillen over de uitleg van dit reglement, beslist de voorzitter/ bestuur.