Markweg 10, 6883 JM Velp
+31 6 51 018 103

Nieuws

Update 19-11-2020

Mini-z rijden mag weer met een max van 25 rijders, vooraf aanmelden via WhatsApp bestuur of 065018103. Dit geld voor leden en gastrijders, vol is vol. Keuken zal tijdens het rijden gesloten zijn. De sleuteltafels staan zo opgesteld dat de 1,5 meter regel gewaarborgd is. De sleuteltafels worden toegewezen door het bestuur.

Zie ook onze agenda voor mini-z wedstrijden.

Regels bij gebruik van de accommodatie tijdens n.a.v. de nieuwe Corona-maatregelen

  1. Meld steeds aan het club bestuur wanneer je gaat rijden. Dit melden kan via de WhatsApp. Er kunnen maximaal 25 rijders aanwezig zij op basis van de 1.5 meter afstand.
  2. Er kunnen maximaal 4 personen aan 1 tafel staan, dit zal gemerkt zijn op de tafels.
  3. Er kunnen maximaal 5 personen op de rijders stelling staan met in achtneming van de 1,5 meter, ook dit is gemerkt.
  4. Het toegangshek moet gesloten blijven bij gebruik van het circuit.
  5. Geen toeschouwers toegelaten.
  6. Respecteer steeds de 1.5 meter afstandsregel.
  7. Kom niet naar de club indien je niet fit bent. Zeker niet als je koorts hebt.
  8. Kantine is gesloten, buiten toilet is open maar zal na gebruikt schoon achter gelaten moeten worden.
  9. Geen wedstrijden.
  10. Gebruik geen gereedschappen van andere aanwezigen.

De volledige regels dienen ten alle tijden gerespecteerd te worden als aanvulling  van het huishoudelijk reglement:

Door middel van aanmelding via WhatsApp kan het bestuur het aantal aanwezige rijders op ieder moment opvolgen en zo nodig aangeven aan een rijder dat het even niet kan omwille van te veel rijders gelijktijdig aanwezig op het terrein.

Gastrijders eerst aanmelden en betalen (NL68RABO0313394288 t.n.v. EVMC Velp) voordat zij op het terrein mogen, de kantine is dicht.
1,5m afstand is verplicht en er mogen niet meer dan 5 personen boven op de rijders-stelling staan.

Mondkapje verplicht

Uitwerking van de regels,

Openstelling circuit:

Het is alleen via aanmelding bij het stuur via WhatsApp toegestaan om het circuit te gebruiken. Leden dienen hun ledenpas zichtbaar te dragen. Hierop kan de gemeente komen controleren. Toeschouwers zijn niet toegestaan. Aanmelden via WhatsApp bij het bestuur.

Kom niet rijden als je griep, verkouden, droge hoest of koorts hebt.

Toegangshek:

Het toegangshek moet gesloten zijn zodat er geen publiek toegang tot het circuit krijgt. Toeschouwers zijn helaas niet toegestaan.

Parkeren :

Alle aanwezigen respecteren steeds de regel van 1,5 meter ook bij het uitladen en inladen van de wagen achter aan het circuit. Is de wagen uitgeladen dan zoals gebruikelijk de wagen op de parkeerplaats zetten.

Sleutelruimte:

Er is ruimte voor 25 rijders. De tafel die het dichts bij de rijderstelling staat, en dus de opgang naar de trap van de rijdersstelling, zal helaas niet gebruikt kunnen worden.

Rijdersstelling:

Het is voor maximaal 5 rijders toegestaan om op de rijders stelling te staan i.v.m. de 1.5 meter afstand. Deze plaatsen zullen gemerkt zijn.

Voorrangsregel tijdens betreden rijdersstelling:

De rijders die naar beneden komen hebben voorrang op de rijders die naar boven gaan.

Rijders die naar boven willen gaan, moeten eerst in de pits eerst te kijken of er een plaats vrij. Als er rijders naar beneden komen en je wilt zelf gaan rijden wacht dan op 1,5 meter van de eerste tafel om mekaar de ruimte te geven.

Banden afdraaien:

Er is 2 plekken daarvoor voorzien en 2 plekken waar de wagens afgespoten kunnen worden op 1.5 meter afstand van elkaar. Voor het persluchtpistool geld dat dit gebruikt mag worden maar alleen met (werk)handschoenen. Zorg dus dat je handschoenen bij je hebt.

Helpers voor nitro rijders:

Helpers dienen onder de rijder te gaan staan die op de rijderstelling staat. Hij/zij bewaart ook steeds 1.5m afstand t.o.v. anderen.

Indien een helper zijn plaats wenst te verlaten, zal hij/zij de afstand van 1.5 meter t.o.v. anderen te respecteren.

Wagens in de pits hebben natuurlijk steeds voorrang.

Voorrang te verlenen aan persoon die de pit verlaat.

Kantine en toiletten:

De kantine en de toiletten blijven vooralsnog gesloten. Het buiten toilet zal geopend zijn. Hiervoor geld wel dat het ten alle tijden schoon achter gelaten moet worden.

Alle hierboven beschreven punten zijn in samenspraak met de gemeente opgesteld.

De gemeente gaat hier ook op handhaven en controleren op gezette tijden.

Hou je aan de regels want alleen zo kunnen we het circuit gebruiken en houden we samen vol tot het coronavirus overwonnen is!

Zorg goed voor jezelf en voor elkaar.

Het bestuur van de EVMC.