Markweg 10, 6883 JM Velp
+31 6 51 018 103

Nieuws

Update 27-02-2021

Naar aanleiding van overleg met de gemeente is het volgende voorlopig van kracht:

Er mag BUITEN weer gereden worden in kleine groepen van
max. 4 volwassen personen en in 2 tijd-vakken per dag.
Kinderen zijn welkom zonder beperkingen.

Binnen mag nog steeds NIET gereden worden.

De tijdblokken zijn:

blok 1: van 9.00 uur tot 14.00
blok 2: van 14.00 tot 19.00

Iedereen, incl. gastrijders is weer welkom om te rijden, je moet jezelf wel aanmelden.

Voor zaterdag aanmelden bij Andre Spaan
Voor zondag aanmelden bij Marcel Beekman
Voor maandag tot vrijdag aanmelden bij Andre Spaan

Als tijdvakken vol zijn wordt dit gecommuniceerd via de leden whats-app groep.

Verdere regels:

De kantine is dicht.
1,5m afstand is verplicht.
Er mogen niet meer dan 4 personen boven op de rijders-stelling staan.
Mondkapje verplicht.
Kom niet rijden als je griep, verkouden, droge hoest of koorts hebt.

Toegangshek:

Het toegangshek moet gesloten zijn zodat er geen publiek toegang tot het circuit krijgt. Toeschouwers zijn helaas niet toegestaan.

Parkeren :

Alle aanwezigen respecteren steeds de regel van 1,5 meter ook bij het uitladen en inladen van de wagen achter aan het circuit. Is de wagen uitgeladen dan zoals gebruikelijk de wagen op de parkeerplaats zetten.

Voorrangsregel tijdens betreden rijdersstelling:

De rijders die naar beneden komen hebben voorrang op de rijders die naar boven gaan.

Rijders die naar boven willen gaan, moeten eerst in de pits kijken of er een plaats vrij is boven. Als er rijders naar beneden komen en je wilt zelf gaan rijden wacht dan op 1,5 meter van de eerste tafel om elkaar de ruimte te geven.

Banden afdraaien:

Er zijn 2 plaatsen daarvoor voorzien en 2 plaatsen waar de wagens afgespoten kunnen ook hier alles op 1.5 meter afstand van elkaar. Voor het persluchtpistool geld dat dit gebruikt mag worden maar alleen met (werk)handschoenen

Zorg dus dat je handschoenen bij je hebt.

Helpers voor nitro rijders:

Helpers dienen onder de rijder te gaan staan die op de rijderstelling staat. Hij/zij bewaart ook steeds 1.5m afstand t.o.v. anderen.

Indien een helper zijn plaats wenst te verlaten, zal hij/zij de afstand van 1.5 meter t.o.v. anderen te respecteren.

Wagens in de pits hebben natuurlijk steeds voorrang.

Voorrang verlenen aan persoon die de pit verlaat.

Kantine en toiletten:

De kantine en de toiletten blijven vooralsnog gesloten. Het buiten toilet zal geopend zijn. Hiervoor geld wel dat het ten alle tijden schoon achter gelaten moet worden.

Alle hierboven beschreven punten zijn in samenspraak met de gemeente opgesteld.

De gemeente gaat hier ook op handhaven en controleren op gezette tijden.

Hou je aan de regels want alleen zo kunnen we het circuit gebruiken en houden we samen vol tot het coronavirus overwonnen is!

Zorg goed voor jezelf en voor elkaar.

Groeten, “Het Bestuur” .