Markweg 10, 6883 JM Velp
+31 6 51 018 103

Nieuws

Beperkte openings regels EVMC alleen voor leden tijdens de Corona versoepeling.

Onderstaande regels zijn in samenwerking met de gemeente opgesteld om toch te kunnen rijden. In lijn met de momenteel van kracht zijnde maatregelen, kan men rijden op het circuit. Er zullen echter geen georganiseerde wedstrijden zijn tot 01-09-20 tenzij onze regering deze regels gaat versoepelen.

Regels bij gebruik van de accommodatie tijdens de versoepeling van Corona-maatregelen:
1. Meld steeds aan het club bestuur wanneer je gaat rijden. Dit melden kan via de Whats App. Er kunnen maximaal 28 rijders aanwezig zij op basis van de 1.5 meter afstand.
2. Er kunnen maximaal 4 personen aan 1 tafel staan, dit zal gemerkt zijn op de tafels.
3. Er kunnen maximaal 6 personen op de rijders stelling staan, ook dit zal gemerkt zijn
4. Het toegangshek moet gesloten blijven bij gebruik van het circuit.
5. Geen toeschouwers toegelaten.
6. Respecteer steeds de 1.5m afstandsregel.
7. Kom niet naar de club indien je niet fit bent. Zeker niet als je koorts hebt.
8. Kantine is gesloten, buiten toilet is open maar zal na gebruikt schoon achter gelaten moeten worden.
9. Geen wedstrijden.
10. Gebruik geen gereedschappen van andere aanwezigen.

De volledige regels dienen ten alle tijden gerespecteerd te worden als aanvulling van het huishoudelijk reglement:
Door middel van aanmelding via Whatts App kan het bestuur het aantal aanwezige rijders op ieder moment opvolgen en zo nodig aangeven aan een rijder dat het even niet kan omwille van te veel rijders gelijktijdig aanwezig op het terrein. Tevens zal er met de camera toezicht gehouden worden.

Uitwerking van de regels.

Openstelling circuit:
Het is alleen voor leden toegestaan om het circuit te gebruiken. Leden dienen hun ledenpas zichtbaar te dragen. Hierop kan de gemeente komen controleren. Niet leden zijn helaas nog niet toegestaan, ook partners of kinderen niet, die geen lid zijn. Dit geld helaas ook voor gastrijders. Aanmelden via whats app bij het bestuur.


Kom niet rijden als je griep, verkouden, droge hoest of
koorts hebt.


Toegangshek:
Het toegangshek moet gesloten zijn zodat er geen publiek toegang tot het circuitkrijgt. Toeschouwers zijn helaas nog niet toegestaan.

Parkeren :
Alle aanwezigen respecteren steeds de regel van 1,5m ook bij het uitladen en inladen van de wagen achter aan het circuit. Is de wagen uitgeladen dan zoals gebruikelijk de wagen op de parkeerplaats zetten.

Sleutelruimte:
Er zijn 7 tafels waar maximaal 4 plekken gemerkt zullen zijn De tafel die het dichts bij de rijderstelling staat, en dus de opgang naar de trap van de rijdersstelling, zal helaas niet gebruikt kunnen worden.

Rijdersstelling:
Het is voor maximaal 6 rijders toegestaan om op de rijders stelling te staan i.v.m. de 1.5 meter afstand. Deze plaatsen zullen gemerkt zijn.

Voorrangsregel tijdens betreden rijdersstelling:
De rijders die naar beneden komen hebben voorrang op de rijders die naar boven gaan. Rijders die naar boven willen gaan, moeten eerst in de pits eerst te kijken of er een plaats vrij. Als er rijders naar beneden komen en je wilt zelf gaan rijden wacht dan op 1,5 meter van de eerste tafel om mekaar de ruimte te geven.

Banden afdraaien:
Er is 2 plekken daarvoor voorzien en 2 plekken waar de wagens afgespoten kunnen worden op 1.5 meter afstand van elkaar. Voor het persluchtpistool geld dat dit gebruikt mag worden maar alleen met (werk)handschoenen. Zorg dus dat je handschoenen bij je hebt.

Helpers voor nitro rijders:
Voor de nitro rijders geld helpers dat ze 1 van de aanwezige leden moeten vragen om te helpen. Zoals hier boven al is aangeven mogen we alleen open voor leden. Helpers dienen onder de rijder te gaan staan die op de rijderstelling staat. Hij/zij bewaart ook steeds 1.5m afstand t.o.v. anderen. Ook dit zal gemerkt worden. Indien een helper zijn plaats wenst te verlaten, zal hij/zij de afstand van 1.5m tov anderen te respecteren. Wagens in de pits hebben natuurlijk steeds voorrang. Voorrang te verlenen aan persoon die de pit verlaat.

Kantine en toiletten:
De kantine en de toiletten blijven vooralsnog gesloten. Het buiten toilet zal geopend zijn. Hiervoor geld wel dat het ten alle tijden schoon achter gelaten moet worden.

Mocht het druk zijn in het weekend gaan we kijken hoe we afhalen voor drank en snacks kunnen inrichten op 1.5 meter afstand.

Alle hierboven beschreven punten zijn in samenspraak met de gemeente opgesteld.

De gemeente gaat hier ook op handhaven en controleren op gezette tijden.

Hou je aan de regels want alleen zo kunnen we het circuit gebruiken en houden we samen vol tot het coronavirus overwonnen is!

Zorg goed voor jezelf en voor elkaar.
Het bestuur van de EVMC.